Skip to main content
Bibliyoterapi

Thomas Bromley:‘İstirahat Günü’nün Kutlanması’na (Sebt) Giden Yol’–Kitap Kapağındaki Görselin Açıklaması

Frontispiece of the 1709 Amsterdam edition

of Thomas Bromley’s ‘Way to the Sabbath of Rest’.

*

 

Çeviri: Nalan Özkan Lecerf

‘Görselde yer alan üç iç içe geçmiş halka ruhların doğasını, şeklini ve var oluşunu temsil eder. Yaradılış’ın üç prensibine göre onlar Tanrı’nın dilinden dökülen söz ile meydana geldi ve ebedi Söz’ün gerçek esaslı benzeşimidir.

En alttaki halka ilk prensiptir, ruhların ateşten kökleri gibi şiddetli bir karanlıktır. Işık bu kaynakta doğar ve kutsal kitaplar “Ben Karanlığı yarattım” der. Eski Ahit, İşaya bölümü 45, ayet 6 ve 7.

En üstteki halka ikinci prensiptir, ruhların Kutsal Işığı’dır ve burada kaynaklar “Ben Işığı yarattım” veya “Tanrı’nın krallığı içindedir” der. Luka 17. Aynı zamanda Kutsal Ruh, Huzur’u ve Sevinç’i içinde barındırır.

Ortadaki, üçüncü halka yıldızların ve elementlerin dışarıdaki doğasını temsil eder. İçinde yer alan et ve kandan oluşan insan, bu doğayı kibir ve duyularla idrak eder; bunu Süleyman vaazlarında anlatır, bölüm I, ayetler 4-11 ve özellikle bölüm III, ayetler 18-21.

Ayrıca burada insanoğlunun ruhunun bu üç prensibin birleşiminde nasıl yaşadığı ve iki ebedi prensibin – Kutsal Işık’ın ve Ebedi Karanlık’ın – kendi niyet ve hayalgücüne göre nasıl açığa çıkarıldığı gösterilir. En alttaki halkanın merkezinde öz’lerin çarkı döner. Söz konusu çark kendi karanlığını ve ıstırabını yaratır, bunların şekilleri – Tanrı’nın ışığında olmadıklarında – ölümsüz solucan olarak zikredilir. Mark 9, ayet 44 ve İşaye 66, ayet 24. Ancak Kutsal Işık ile canlanarak ve kalbini temizleyerek aydınlandığında, en yukarıdaki halkada gördüğümüz gibi, ona Tanrı’nın Mumu deriz, bu mum içimizde salkı olan herşeyi görür. Özdeyişler 20, ayet 27. Ve Tanrı’yı gösteren bir göz. Matta 5, ayet 6. Ayrıca burada ölümlü et ve kandan oluşan ruhun Tanrı ve Cehennem’in krallığı arasında kibirle nasıl yaşadığı gösterilir. Yılan Şeytan karanlığın prensidir ve ihtiras içinde hüküm sürer. Tanrı tarafından günaha (şere) sürüklenerek baştan çıkarılan ruhu sürekli gözlemler, içinde yuvarlanması için onu ateş dolu havuzuna çekmek ister. Petrus der ki: “Şeytan muhalifindir, öfkeli bir aslan gibi etrafında dolaşır ve kimi yutabileceğini yoklar.” Tepede – Kutsal Güç ve Bilgelik gibi – Hristiyan Dünyası yer alır. Onun sayesinde ruh kollarını iki yana açarak Işık’ta yeniden doğabilir, Kutsal Doğa’nın bir parçası olabilir. Özdeyişler 1, ayetler 20-23 ve özellikle bölüm 2 vd.

Her halkada farklı bir şekilde yer alan üç çapraz işareti yeniden doğuşun durumunu ve derecelerini gösterir. En alttakinin tamamen siyah olması ve yatay ile dikey çizgilerden oluşması Cehennem’e karşı duyulan korkuyu temsil eder; günah ve nefret ile kirlenmiş vicdan, Tanrı’nın karşısında tiksindirici bir ucube ve cehennem solucanı gibi durur: o zaman büyük bir sefalet, korku ve iğrençlik (çünkü bu cehennemin dipsiz kuyusudur / Ungrund) ortaya çıkar. Burada savaşılır ve mücadele edilir, iç çekilir ve Tanrı ile İsa’ya yalvarılır. İsa, ruhun içine girmesi ile Şeytan’ın Krallığı’nı açığa çıkaran kurtarıcıdır. Şimdi ruh uyanmıştır ve şeytan ile tüm kibirlere karşı yapacağı savaşa hazırdır.

Ruh cehennemin çukurundan bağırdığında (David, mezmur 130) ve kalbi kırıldığında (çünkü yeni niyet yeniden hayat bulacak, yeni bir itaat ile Tanrı’ya yaklaşacak) Cehennem kapanır; bu büyük hamle ve yükselişten dolayı ruh Cennet’in kapısına varır (en üssteki halkanın alt kısmı). Cennet’te ruh Tanrı’nın merhameti ile karşılaşır, günahları bağışlanır ve duygudurumu yeni sevgi ile güçlenir, sevinç dolu ve huzurlu olur. Çünkü yeni ve daha yüksek bir duruma yükselerek ortadaki çapraz işaretin bulunduğu yere varır, kendini ebedi Cehennem korkusunun sularında algılar (çapraz işaretinin alt kısmında yatay çizgilerle ifade edilir) ve Tanrı’nın kızgınlığını bilincinde hisseder. Ve dikkat: Ruh burada kalmak ister, çünkü gözleri açılmıştır ve ilahinin farkındadır. Ancak bu istirahat geçicidir: En alttaki halkanın dıştaki sınırları – Cehennem’inkilerini temsil eder – henüz aşılmamıştır. (Alçakgönüllülükle) Devam etmediği sürece ruh kolaylıkla aşağıya düşer ve 7 kızgın ruhun kamet ettiği yer haline gelir. Çünkü yarı yolda kalanlar eve varamayacaklardır. Ruh hala kibirin çarkı tarafından rahatsız edildiğini hisseder. Bu yeni korku ve ölüm ile yüzleştiğinde kendine farklı bir yön vermeli (böylece kutsal nesnelerin huzur veren tesellisine, merhametine ve fiziksel farkındalığına sahip olan güneş, ay ve yıldızların diyarından, geçici olduklarını ve ona tam anlamıyla sevinç getirmediklerini bilerek, ayrılmalı), çapraz işaretinin üst kısmından (dikey çizgilerle gösterilir) geçerek tırmanmaya devam etmeli ve son çapraz işaretini aramalı, çünkü İsa’nın ruhu Baba’nın ellerinde dinlenmektedir.
Öyleyse yeniden hayat bulan ruh ve İsa’nın kanı ile temizlenmiş olan kalbi huzur içinde dinlenir ve Tanrı’ya O’nun ışığında, O’nun ışığı ile bakar, bu da Kutlanma Günü’nün içindeki taçlandırmadır.

Böylece Ruh egosundan vazgeçerek hedefine varmıştır, merhametten gelen kutsal hayatı bulmuştur, Tanrı ile kavuşmuş, ölümden dirilen ve yüzlerce meyve veren bir buğday tohumu olmuştur: bu meyveler, kendisine takdim edilen merhamet ve sevgi sayesinde gelişebilen ve İsa’nın Krallığı’nı miras edinebilen ruhun şükran duygusunun ebedi ve ölümsüz birer simgeleridir. Hallelujah!

İnançsızlar, Tanrı’ya şükredin!
Tüm milletler, Tanrı’yı övün!
Çünkü Merhameti ve Sevgisi sonsuza dek sürecektir!’

*

Orijinal Almanca

*

*

*

*

Not: Thomas Bromley ortadaki çapraz işaretinde yer alan saatin açıklamasını yapmamıştır. Saatin ekseni 12/6’da değil, 1/7’dedir. Bu da bizde şu yoruma yol açtı…Eksen 12/6’da olsaydı, ruh ortadaki halkadan çıkamayacaktı, dolayısıyla yukarıya doğru tırmanamayacaktı. Böylece metinde bahsedildiği gibi ‘yarı yolda kalacaktı’ ve ‘yedi kızgın ruhun (7 dengede olmayan çakra?) hiddetine maruz kalacaktı. Eksen 1/7’de olduğu için tepede yer alan 1 numarası (Tanrı ile Bir olma) üst seviyeye çıkmasına izin veren bir geçit gibidir. Jacob Boehme’nin teosofik yazılarındaki gravürlerde de farklı anahtarları (harf, astrolojik işaretler gibi) olan benzer saatler yer almaktadır.

 Jacob Boehme’nin yazılarındaki saat gravürleri

*

 

***

Metnin Kaynağı: ‘Way to the Sabbath of Rest’ kitabının Almanca baskısından, ‘Zugabe’ bölümünden, Amsterdam 1709 🌿Thomas Bromley’s trilogy: http://www.passtheword.org/Thomas-Bromley
Thomas Bromley:‘İstirahat Günü’nün Kutlanması’na (Sebt) Giden Yol’–Kitap Kapağındaki Görselin Açıklaması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

TÜM HAKLAR SAKLIDIR VIA HYGEIA 2022