Skip to main content
Bibliyoterapi

Jane Leade: ‘Bahçelerden bir Çeşme’ Adlı Günlüğünden – Baş Rahibin Göğüs Zırhının Teosofik Yorumu

 

Çeviri: Hakan Reşit Arcasoy

Düzenleme: Nalan Özkan Lecerf


Soldaki Resim: İrlanda’nın Ballymote şehrindeki bir kilisede yer alan ‘Kutsal Bakire’nin Sunumu’ tasvirinden alıntılanmış bu resim detayında Tevrat ve İncil’in ikinci kitabı olan Mısırdan Çıkış (Exodus) Bölüm 28’de betimlendiği gibi ‘Kohen Gadol’ ünvanını taşıyan Kudüs Tapınağının Başrahibini kutsal giysileri içerisinde görüyoruz


🌿Via-HYGEIA’nın Mavi Evi’nden günün bir başka paylaşımı ise Jane Leade’e (1624-1704) aittir. Leade’nin güçlü bir vizyona sahip teosofik yazılarından yaratacağımız seçkinin açılışını yaparak kendisini halihazırda Biblioterapi kütüphanesinde bulunan Philadelphian Society üyeleri olan Francis Lee, John Pordage ve Thomas Bromley’nin çemberine davet emiş oluyoruz.

Paylaşımımız Jane Leade’in 1696 yılında yayınlanan ‘Bahçelerden bir Çeşme’ (A Fountain of Gardens) adlı günlüğünün I. cildinden alıntılanmıştır🌿

‘Jane Lead’in ruhani vizyonu, her ne kadar kendisine ait olsa da, Lead’in liderliğinde Philadelphian Society’ye dönüşecek olan grubun kurucusu John Pordage’ı yazılarıyla etkileyen Jakob Böhme’ninkine (1575-1624) benziyordu. Norwich’li Julian, Margery Kemp ve Bingen’li Hildegard gibi diğer kadın Hristiyan mistikler gibi Lead’in ruhaniliği de güçlü dişil bir unsura sahip olup Bilgelik (Sophia) ya da Tanrı’nın Bilgeliği, yazılarında tekrar eden bir konudur.

(Kaynak: Wikipedia) 🌿

 

**

5 Nisan 1676

Gece görüsünde (ç.n. görü, İng. ‘vision’) başka bir kişi ile birlikte, bilmediğimiz bir yere yeni bir yolculuk yapacaktık. Zamanımız kısıtlanmıştı, acele etmemiz gerekiyordu. Geçmemiz gereken yolu ateşli bir Fırın olarak gördüm, yaklaştığımızda bizi durdurdu: bir süre bekledik ve ona baktık, Alevler söndü ve kısa sürede yok oldu. Sonra yol gösterici Söz, “Geçin, korkmayın, burası artık ayak basılamayacak kadar sıcak değil” dedi; konuyu aramızda müzakare ettikten sonra geçmeye cesaret ettik. Sonra, sanki bir kayadan çıkarılmış gibi, tüm Değerli Taşlardan oluşan bir Düğüm görüşümüze sunuldu: gerçekten de Renkler, Parlaklık ve Işıltı açısından öylesine üstün, öylesine harika Şeffaftılar ki, bu Yaratılıştan gösterilebilecek en yüksek şey, burada kasvetli bir gölgeden başka bir şey değildi. Bu bakış aniden oldu ve kısa sürede görüş alanımdan çıktı, sadece son Tezahür ve yapımında olan Kudüs’e ilerleyişine dair büyük bir İzlenim bıraktı. Bu da Ruhlarımızın şimdiye kadar olduğundan daha yüksek ve Seraf Melek şeklinde yükselmesini gerektiriyordu: kendi yeterliliğimi ve ilerleme konusundaki ruhsal yeteneğimi ile başkalarının yeterliliğini ve yeteneğini sorguladığımda, yolda sıkışıp kalmış Ruhları aşarak yola devam ettiğim için Tehlike içindeydim…

Görüm bana sıcak bir işle karşılaşacağımızı, ama bunun bizim için yatıştırılacağını ve üstesinden gelineceğini gösterdi. Daha sonra bu Şehre gelmeden önce yolumuzun Sulardan geçeceğini gördüm: O Söz hala şöyle diyordu “Sadece inanın, ben de önünüzden geçip Adımı ilan edeceğim ve size onun Temelini açacağım. Gücünüz oradan doğacak ve gebe Gücünüz bilinecek. O halde şimdi sizi bu Temel Çalışma’da eğitecek olan Usta-Yapıcınız kim olmalıdır? Ezelden beri Yehova’yla birlikte olan, Ebedi İrade’nin Ruhu’na göre Varlık ve Varoluş veren Bilgelik’ten başka?”

Aynı şekilde, bu hareket eden İrade-Gücü, karanlık Ateşin tutuşturduğu Niteliklerin yaptıklarını ortadan kaldırmak ve geri almak için tekrar ileri gitmelidir. Koşarak Babil Kulesi’ni yıkmışlardır, artık ne yeri ne de çalkantılı denizi tekrar bulunabilinecektir.

Bütün bu ilk harap edilmiş şeylerden çıkmanız üzere sizin için bir Yol açıyorum: Ellerinizi benimle birlikte koymanızı istiyorum, böylece Canavarın Sel Kapılarını ve Yılanın öfkesini durduracak ve önleyeceksiniz.

Şimdi gelin, size tüm bu Temel Taşların nerede olduğunu göstereyim: bakın, yeni Dünya’nızın ve yanan Camsı Deniz’in pusulasıyla bakın, Temel-Bina’nın hazine gibi maddesini burada görebilirsiniz. Bu nedenle Ruhumun Altın Zerre’si size verilecek öyle ki ses çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda altta yatanı da ortaya çıkarabilesiniz.

 

Yukarıdaki tabloya ilişkin düzelti (soldan sağa):

Sütun 1, satır 3 ‘Exod.28.17’ olarak okunmalıdır

Sütun 2, satır 5 ‘Rev.20.v.19,20’ olarak okunmalıdır

Sütun 3, satır 8 ‘Bir Topaz ve bir Karbonkül’ olarak okunmalıdır

 

İlk satırda; Ruh’un görünür kıldığı ilk taş, üzerine Yehova-Şamma’nın 1 yüce adının kazınmış olduğu parlak bir Safir’di 2.

[Ç.n. : (1) Yehova-Şamma’nın anlamı ‘RAB (Yahve) oradadır’. (2) Safir, kutsal metinlerde laciverttaşı olarak da geçer.]

İkincisi, üzerinde Sonsuz Bilgelik yazılı olan bir Oniks taşı idi.

Üçüncüsü, ışıltılı bir güçle yayılan Alevli ve Ruhani Nefesi temsil eden bir Beril (ç.n. veya sarı yakut) taşı idi.

İkinci satırın ilk taşı, Elmas gibi tümüyle Işık saçan Yeşim (ç.n. veya Jasper) taşıdır; bunun üzerine Tanrı’nın Tezahür Eden Sözü ya da Sureti kazınmıştır.

İkinci satırın ikinci taşı Kırmızı Bir Akik’tir, Yeşim ile birleşerek Bakire-Saflığını temsil eder.

İkinci satırın üçüncü taşı bir Ametist’tir, üzerine her şeyi bir arada tutan Serafik Sevginin en yüksek derecesi kazınmıştır.

Üçüncü satırın ilk taşı bir Zümrüt olup, üzerine tüm Ruhani Sanatları ve Bilimleri anlamak için zengin Bilgi veya nesnel Yargı işlenmiştir.

Üçüncü satırın ikinci taşı bir Krizolittir. Tüm açık Vahiyleri temsil eder. Her şeyi görmesi için üzerine yedi Göz kazınmıştır: hiçbir şey onun için araştırılamaz değildir.

Üçüncü satırın üçüncü taşı bir Adamant’tır. Bu Taşta Yüce Güç, büyük bir metanet ve her türlü Darp ve Saldırıya karşı koyma gücü yatar; yüce bir Güç ile doludur.

Dördüncü satırın ilk taşı Lal taşıdır. Bu pırıl pırıl Taş her tür ateşin içinde yaşayıp var olabilir, tüm bu Ateş-Taşlarının Dokunuşuna dayanabilir. Üzerindeki oyma, Sabır dolu uzun bir yoldan geçerek fethedilen çok kıymetli İman’dır.

Dördüncü satırın ikinci taşı Kalsedon’dur. Bu Taş üzerinde gerçek Kudüs’ün hali ve Büyük Süleyman’ın gerçek Saltanatını temsil eden yüksek Sevinç, Barış ve Hakkaniyet işlemelerini taşır.

Dördüncü satırın üçüncü taşı büyük Tepe Taşı’dır. Bu bir Krisoprasus’tur ve üzerine bir Kral’ın haykırışı kazınmıştır; çünkü burada Kurtuluş ve Zafer vardır. Yüce ve kudretli Rab, kesin bir Savunma için tüm Temelleri burada atmıştır.

 

 1. Kristal kadar berrak olan Yeşim Taşı, Vahiy 21:11 ve Vahiy 4:3’te bahsedilmiştir. Tahtta oturanın, yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı.
 2. Hezekiel 1:26 ve 10:1’de sözü edilen saydam bir taş olan Laciverttaşıdır. …laciverttaşından yapılmış tahta benzer bir nesne… Ayrıca Tobit 13:16 Yeruşalim’in kapıları Safirden ve zümrütten yapılacak.
 3. Kalsedon (ç.n. kutsal metinlerde akik olarak da geçer) taşı, Karbonkül’e benziyor.
 4. Vahiy 4.3’de bahsedilen bir Zümrüt Taşı. Zümrüdü andıran bir gökkuşağı tahtı çevreliyordu. Ayrıca Tobit 13:16
 5. Bir Sardoniks Taşı (ç.n. veya akik olarak da geçer), neredeyse Sardius veya Sardine Taşı ile birdir.
 6. Kırmızı Akik Taşından Vahiy 4:3’te bahsedilir. Tahtta oturanın, yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı.
 7. Sarı Yakut Taşı, altın parıltısıyla baştan aşağı parlayan, ihtişam dolu bir mücevherdir.
 8. Beril Taşı, Daniel 10:6’da bahsedilir. Bedeni sarı yakut gibiydi. Tobit 13:17. Yeruşalim’in sokakları Yakutla ve Ofir’den gelen taşlarla döşenecek
 9. Topaz ya da Karbonkül Taşı, Yeşaye 54:12 de bahsedilir. Karbonkül’ün kapıları (ç.n. Türkçe çevirilerde genellikle mücevher olarak geçer). Hezekiel 28:13.
 10. Krizopras ya da Yakut taşından Yeşaye 54:12’de bahsedilir. Hezekiel 27:16’da bahsedilir. Orada Krizopras ve Yakut, hepsi bir bütün gibi görünür. Yaşlı Tobias’ın Kehaneti’nde (ç.n. Tobit) Ofir Taşı olarak da karşımıza çıkar (13:17).
 11. Gök yakut taşı, Kraliyet Moru rengindedir.
 12. Bir Ametist Taşı.

 

Elmastan (Mısırdan Çıkış) Exodus 28:18 ve 39:11’de, ayrca Hezekiel 28:13’te bahsedilir.

Oniks (ç.n. akik) Taşından (Mısırdan Çıkış) Exodus 28:20 ve 39:13 de bahsedilir.

 


Kaynak: Heinrich Wetstein, 1697 Amsterdam Baskısı

 

 

English text source: http://www.passtheword.org/Jane-Lead/fount-of-gardens-vol1b.htm 🌿About Jane Leade: https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Lead 🌿Jane Leade’s writings: http://www.passtheword.org/Jane-Lead🌿About the high priest’ breastplate: https://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_breastplate
Jane Leade: ‘Bahçelerden bir Çeşme’ Adlı Günlüğünden – Baş Rahibin Göğüs Zırhının Teosofik Yorumu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

TÜM HAKLAR SAKLIDIR VIA HYGEIA 2022