Skip to main content

Tarot Bilgeliği

‘Tarot’ denince çoğu kişinin aklına maalesef hemen ‘fal’ gelir. Ancak öz-keşfi ve iyi yaşamı amaçlayan Tarot Bilgeliği insanların bugüne kadar tecrübe ettiğinden çok farklıdır.

‘Fal’ yaklaşımı KORKULARDAN beslenir. Sahip olmamak, başarısız olmak, acı çekmek, ölmek, vb. gibi birçok korkumuz var. Toplum, mal-mülk için savaşılan, rekabete dayalı, kıtlığı çıkar grupları tarafından kontrol edilen bir dünya yaratarak, korku içinde yaşamamıza neden olur. Ekonomik düzen, malı mülkü paylaşmaktan ziyade borçlanma üzerine kurulmuş olup, sefalet ve tatminsizlik yaratır. Sonuç olarak korkularımızla büyüyerek ‘varlığımız’ın ve ‘sahip olduklarımız’ın arasındaki uçurumu görebilir, ‘olamadığımız’ ve ‘elde edemediklerimiz’e ilişkin bitmek bilmeyen bir hasret duygusu yaşarız. Bu hasret içimizde bir boşluk yaratır, bizi ‘zihinsel bir hapis’e mahkum ederek içinde bulunduğumuz durumu görmekten alıkoyar.

İçsel uyanışı amaçlayan Tarot Bilgeliği ise çok eski nesillerden, yaradılışın mucizesini inceleyen doktor ve bilim adamlarından günümüze gelmiştir. Simya, astroloji ve homeopati bu araştırmaların alt dallarıdır. Bu bilge erkek ve kadınların izi Orta Asya’ya, özellikle Mısır’daki İskenderiye’ye ve İstanbul’un fethinden öncesine, Konstantinopel’e kadar sürülebilir. Onların ‘yukarıda ne ise, aşağıda odur (as above, so below)’ yasasını temel alan bilgisi, çok büyük ve çok küçük arasındaki eşduyumlara yönelik yapılan araştırmaların meyvesidir. Filozof Pascal’in de vurguladığı gibi, insanoğlu iki sonsuzluğun kesişimidir… Biz evrenin işleyişine katkıda bulunarak büyük, ancak aynı zamanda biyolojik ve doğal hayatımızda var olarak küçük düzlemde yaşarız. Herşey kozmik ve atomik düzeylerin arasındaki eşduyum üzerine kuruludur.

Tarot Bilgeliği ‘gerçeği’ görmemizi, güçlü imgeleriyle görünmez olan mekanizmaları ortaya çıkartarak şifa bulmamızı sağlar. Gerçeği görerek onaylamayı, kabul etmeyi ve nihayetinde huzur bulmayı öğreniriz. Hayatımızın dinamiklerini anlayarak ve Tanrı’nın bize bahşettiği vergiyi idrak ederek, huzur üzerine kurulu olan bir dünyanın yaratılmasında bir birey olarak sorumluluk alabiliriz.

“Amacımız geleceğin sihirbaz, medyum, gurularını yetiştirmek değil. Hedefimiz, insan olarak sürdürülebilir olan içsel bir dengeye ulaşmak ve topluma faydalı olmaktır.” – Nalan & Nicolas


Program

Program üç (3) seviyeden oluşmaktadır.

  1. Seviye: Tarot Arketipleri (22 Majör Arkana) –
    Ayda iki kez Zoom üzerinden buluşup her bir buluşmada bir majör arkana ele alınacaktır. Birlikte kartların anlamını, bireysel ve kolektif olarak temsil ettiklerini ele alacağız. Eğitim egzersizlerle desteklenecektir.
  2. Seviye: Tarot Arketipleri & Enneagram (süreç olarak Enneagram, tipoloji değil) –
    Ayda iki kez Zoom üzerinden buluşup kadim bir süreç haritası olan Enneagram’da yolculuk edip arkanaların birbiriyle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Grubun ihtiyacı ve içinde bulunduğumuz koşullara göre fiziksel olarak da bir araya gelip çalışmalarımızı bedenin de dahil edildiği deneyimlerle pekiştireceğiz.
  3. Seviye: Bir Öz-Keşif Aracı Olarak Tarot –
    Bu seviye ‘eğitmen eğitimi’ modülü olup özellikle ruhsal eğitimler sunan katılımcılar için tasarlanmıştır. Bir seansın anatomisini ele alıp (zihinsel-fiziksel-duygusal-sezgisel) iletişimde dikkate alınması değer faktörleri inceleyeceğiz.

Hygeia programın yapısını düzeltme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

İletişim:
1.seviye: Zoom (iki haftada bir, 3’er saat)
2. & 3.seviye: Zoom + yüz yüze

Dil:
Türkçe & İngilizce (ardıl Türkçe çeviriyle)

Kolaylaştırıcılar:
Nicolas Lecerf, Nalan Özkan Lecerf, Aleks Kalenderoğlu

Kayıt

https://korvo.co/hygeia

Erken kayıt fırsatı için son gün: 31 Ekim 2023

Tarot Bilgeliği
TÜM HAKLAR SAKLIDIR VIA HYGEIA 2022