Skip to main content

Tarot Bilgeliği (2.Seviye)

‘Tarot’ denince çoğu kişinin aklına maalesef hemen ‘fal’ gelir. Ancak öz-keşfi ve iyi yaşamı amaçlayan Tarot Bilgeliği insanların bugüne kadar tecrübe ettiğinden çok farklıdır.

‘Fal’ yaklaşımı KORKULARDAN beslenir. Sahip olmamak, başarısız olmak, acı çekmek, ölmek, vb. gibi birçok korkumuz var. Toplum, mal-mülk için savaşılan, rekabete dayalı, kıtlığı çıkar grupları tarafından kontrol edilen bir dünya yaratarak, korku içinde yaşamamıza neden olur. Ekonomik düzen, malı mülkü paylaşmaktan ziyade borçlanma üzerine kurulmuş olup, sefalet ve tatminsizlik yaratır. Sonuç olarak korkularımızla büyüyerek ‘varlığımız’ın ve ‘sahip olduklarımız’ın arasındaki uçurumu görebilir, ‘olamadığımız’ ve ‘elde edemediklerimiz’e ilişkin bitmek bilmeyen bir hasret duygusu yaşarız. Bu hasret içimizde bir boşluk yaratır, bizi ‘zihinsel bir hapis’e mahkum ederek içinde bulunduğumuz durumu görmekten alıkoyar.

İçsel uyanışı amaçlayan Tarot Bilgeliği ise çok eski nesillerden, yaradılışın mucizesini inceleyen doktor ve bilim adamlarından günümüze gelmiştir. Simya, astroloji ve homeopati bu araştırmaların alt dallarıdır. Bu bilge erkek ve kadınların izi Orta Asya’ya, özellikle Mısır’daki İskenderiye’ye ve İstanbul’un fethinden öncesine, Konstantinopel’e kadar sürülebilir. Onların ‘yukarıda ne ise, aşağıda odur (as above, so below)’ yasasını temel alan bilgisi, çok büyük ve çok küçük arasındaki eşduyumlara yönelik yapılan araştırmaların meyvesidir. Filozof Pascal’in de vurguladığı gibi, insanoğlu iki sonsuzluğun kesişimidir… Biz evrenin işleyişine katkıda bulunarak büyük, ancak aynı zamanda biyolojik ve doğal hayatımızda var olarak küçük düzlemde yaşarız. Herşey kozmik ve atomik düzeylerin arasındaki eşduyum üzerine kuruludur.

Tarot Bilgeliği ‘gerçeği’ görmemizi, güçlü imgeleriyle görünmez olan mekanizmaları ortaya çıkartarak şifa bulmamızı sağlar. Gerçeği görerek onaylamayı, kabul etmeyi ve nihayetinde huzur bulmayı öğreniriz. Hayatımızın dinamiklerini anlayarak ve Tanrı’nın bize bahşettiği vergiyi idrak ederek, huzur üzerine kurulu olan bir dünyanın yaratılmasında bir birey olarak sorumluluk alabiliriz.

“Amacımız geleceğin sihirbaz, medyum, gurularını yetiştirmek değil. Hedefimiz, insan olarak sürdürülebilir olan içsel bir dengeye ulaşmak ve topluma faydalı olmaktır.” – Nalan & Nicolas


Program

Açılış

 • Tetraktis: 10’lu Sistem (4 element, 3 beden, 2 polarite, aydınlanma), Duyular, Kusur-Nitelik ve Erdemler
 • Tarot Bilgeliği 2: Program içeriğine genel bakış
 • Tarot arkanası = 0 Deli-Abdal


Birinci, İkinci ve Üçüncü Buluşma: Astroloji / Astrosofia

 • Hava & Ateş Elementi, Gökyüzü, Baba
 • Gezegen ve Yıldızların Bilgeliği
 • Benzeşimler, “yukarısı nasılsa aşağısı odur”
 • Tarot arkanaları = 2 Rahibe, 18 Ay, 19 Güneş, 17 Yıldız, 5 Rahip, 9 Derviş, 10 Kader Çarkı
 • Pratikler: Astrosofia haritaları (bireysel haritalar, Gezegenler Meditasyonu, Heptactys’te Yolculuk)

 

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Buluşma: Doğa Felsefesi

 • Toprak & Su Elementi, Yeryüzü, Anne
 • Doğanın Temel Taşları
 • İmza Doktrini, “yukarısı nasılsa aşağısı odur”
 • Tarot arkanaları = 1 Seherbaz, 4 Kral, 3 Kraliçe, 21 Dünya-Evren
 • Pratikler: “4 Köşe” Atölyesi (Tarot arkanaların element bilgisi), Tarot egzersizlerin element ihtiyacına göre seçim pratiği

 

Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Buluşma: Simya

 • 5’inci Element
 • Dönüşüm Süreci (elementler, doğal süreçlerin taklidi, çöz ve birleştir solve & coagula)
 • Dönüşüm Sürecinde Kullanılan Tasvirler (Kozmik Yumurta, Fırın, Yaşam İksiri, Simyasal Düğün, vb.)
 • Tarot arkanaları = 16 Kule, 15 Muhalif, 2 Rahibe, 4 Kral, 20 Yargı, 21 Dünya-Evren
 • Pratikler: Enneagram egzersizleri (not: Enneagram by Via Hygeia bir tipoloji değil süreç haritası çalışmasıdır)

 

10., 11. ve 12. Buluşma: Erdemler

 • Erdem Tanımı
 • Erdemlerin önemi (sanat, ezoterik öğreti, din, vb.)
 • Örnek: Alman Azize Bingenli Hildegard
 • Tarot arkanaları = 6 Aşık, 7 Araba, 8 Adalet, 11 Kuvvet, 13, 14 Ölçülülük, 16 Kule, 21 Dünya-Evren
 • Pratikler: Erdemler Üzerine İnşa Edilmiş Bir Topluluk (Kamp çalışması: Enneagram & Erdem Simülasyonu)

 

İnisiyasyon

 • Tarot arkanası = 12 Kurban (kamp buluşmasında)

Katılım Koşulları

 • Birinci seviyeyi tamamlama koşulu aranMAmaktadır.
 • İkinci seviyeye katılabilmek için bireysel Astrosofia (Astrosophy) haritasının çıkartılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için [email protected] adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

Dil:

 • Türkçe & İngilizce (ardıl Türkçe çeviriyle)

Eğitmenler:

 • Nicolas Lecerf, Nalan Özkan Lecerf, Aleks Kalenderoğlu

Buluşma Takvimi

 • Zoom buluşmaları: 1 ve 22 Temmuz, 2 ve 23 Eylül, 14 Ekim, 4 ve 25 Kasım, 16 Aralık, 6 ve 27 Ocak, 17 Şubat, 10 ve 31 Mart (saat 19:30 – 21:30)
 • Kamp buluşmaları: 3 buluşma (tarih ve yer etkinlik öncesi belirlenecek)

Ücret

 • 12.000 TL / kişi (13 çevrimiçi ve 3 kamp buluşması, kamp ulaşım ve konaklama masrafları hariç)
 • Program için son kayıt ve ödeme tarihi, 14 Haziran 2024.
 • HEDİYE fırsatı: 21 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılan ödemelerde bir adet bireysel Tarot seansı (çevrimiçi) hediye edilecektir. Hediye, ikinci seviyenin bitimine kadar kullanılabilecektir.

 

Kayıt

12 aya varan taksit imkanı ile:

http://korvo.co/hygeia/tarot-bilgeligi-2seviye-8543

 

Tarot Bilgeliği (2.Seviye)
TÜM HAKLAR SAKLIDIR VIA HYGEIA 2022